Hướng dẫn chơi thợ săn trứng rồng
Hướng dẫn chơi thợ săn trứng rồng

Từ thời thượng cổ, có 4 bộ lạc sinh sống: Long Lan thôn, Long Quyển thôn, Băng Tuyết thôn, Lục Hoa thôn. Tương truyền 4 bộ lạc này có thể giao tiếp với 1 loại Linh thú kì diệu. Trong đó Băng Tuyết thôn có dã tâm lợi dụng sức mạnh khổng lồ của Linh thú để thống trị thế giới nên đã hình thành thế đ...

Gợi ý chọn đồ chơi cho bé theo tính cách
Gợi ý chọn đồ chơi cho bé theo tính cách

Gợi ý chọn đồ chơi cho bé theo tính cách